Floristické analýzy trávneho porastu pod inváznym tlakom náletov drevín na sekundárnych holiach v NP Veľká Fatra

Authors: Ján Nemeš 1   
1 Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plosín, Fakulta Agrobiológie a Potravinových Zdrojov, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Nitra, Slovensko   
Year: 2012
Section: Ecology and Environmental Sciences
Abstract No.: 474
ISBN: 978-80-970712-3-3