Príprava, charakterizácia a štúdium povrchovo-aktívnych vlastností oleátov karboxymetylcelulózy

Authors: Vladimíra Krmelová 1   
1 Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta priemyselných technológií, Púchov, Slovensko   
Year: 2012
Section: Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
Abstract No.: 467
ISBN: 978-80-970712-3-3