Vplyv pohlavných hormónov na priestorovú predstavivosť a mieru autistických čŕt

Authors: Aneta Kubranská 1   
1 Fyziologický ústav, Lekárska fakulta UK Bratislava, Bratislava, SR   
Year: 2012
Section: Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Abstract No.: 460
ISBN: 978-80-970712-3-3