Vplyv hnojenia Brusnice vysokej (Vaccinium corymbosum L.) na produkciu a antioxidačnú aktivitu v plodoch

Authors: Michal Medvecký 1   
1 Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Lužianky, Lužianky, Slovensko   
Year: 2012
Section: Biotechnology and Food Technology
Abstract No.: 451
ISBN: 978-80-970712-3-3