Štúdium Aza-Claisenovho a Overmanovho [3,3]-sigmatropného prešmyku substrátov vychádzajúcich z kyseliny šikimovej

Authors: Miroslav Psotka 1   
1 Ústav chemických vied UPJŠ, Košice, Slovensko   
Year: 2012
Section: Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
Abstract No.: 445
ISBN: 978-80-970712-3-3