Využitie kvasiniek na skúmanie úlohy cicavčej katalytickej podjednotky telomerázy v mitochondriách

Authors: Lucia Šimoničová 1   
1 Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava 4, Slovensko   
Year: 2012
Section: Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Abstract No.: 437
ISBN: 978-80-970712-3-3