Mapovanie NOS pozitívnych neurónov vo vybraných oblastiach mozgu

Authors: Lenka Tomášová 1   
1 Ústav anatómie, Lekárska fakulta, Univerzita P. J. Šafárika, Košice   
Year: 2012
Section: Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Abstract No.: 429
ISBN: 978-80-970712-3-3