Biologické koreláty schopnosti mentálnej rotácie u intelektovo nadaných chlapcov

Authors: Jaroslava Durdiaková 1   
1 Fyziologický ústav Lekárskej fakulty Univerzity Komenského, Bratislava, Slovenská republika   
Year: 2012
Section: Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Abstract No.: 426
ISBN: 978-80-970712-3-3