Sledovanie liberácie kyseliny askorbovej z farmaceutických prípravkov pomocou voltampérometrických metód

Authors: Marek Jaroš 1   
1 Lekáreň Syndipharma, Košice, Slovensko   
Year: 2012
Section: Utilization of instrumental methods in the analysis of biologically important substances
Abstract No.: 402
ISBN: 978-80-970712-3-3