Sukcesné zmeny v lesnej vegetácii NPR Dubník

Authors: Andrej Hrabovský    
Year: 2011
Section: Ecology and Environmental Sciences
Abstract No.: 39
ISBN: 978-80-970712-1-9