Vplyv skladovania izolovaných membrán erytrocytov pri rôznych teplotách na ich membránovú fluiditu

Authors: Peter Slezák 1   
1 Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV, Bratislava, Slovenská republika   
Year: 2009
Section: Open section for students
Abstract No.: 381
ISBN: 978-80-89070-40-4