Metodika stanovenia Optimálnych frekvencií zvozu pre potreby zavedenia separovaného zberu na komunálnej úrovni

Authors: Anna Báreková    
Year: 2009
Section: Ecology and Environmental Sciences
Abstract No.: 379
ISBN: 978-80-89070-40-4