DIVERZITA LESOSTEPNEJ VEGETÁCIE VO VYBRANÝH LOKLlTÁCH NA ÚZEMÍ BRATISLAVY

Authors: Daniela Uhereková Šmelková 1   
1 Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Katedra botaniky, Bratislava, SR   
Year: 2009
Section: Ecology and Environmental Sciences
Abstract No.: 376
ISBN: 978-80-89070-40-4