Vplyv cyklického zmrazovania na teplotnú rozťažnosť pieskovca

Authors: Ivana Šimková    
Year: 2011
Section: Ecology and Environmental Sciences
Abstract No.: 342
ISBN: 978-80-970712-1-9