Biosorpcia a bioakumulácia hliníka vybranými formami biomasy mikroskopických húb

Authors: Lenka Šimková    
Year: 2010
Section: Ecology and Environmental Sciences
Abstract No.: 332
ISBN: 978-80-970421-8-9