Vplyv Pycnogenolu® a jeho frakcii na činnosť srdca u potkanov s experimentálnou cukrovkou

Authors: Eva Kráľová    
Year: 2011
Section: Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
Abstract No.: 294
ISBN: 978-80-970712-1-9