Možnosti bioremediácie ťažkých kovov s využitím kmeňov Arthrobacter sp. izolovaných zo skládky hnedého kalu v Žiari nad Hronom

Authors: Eva Kubárová    
Year: 2011
Section: Open section for students
Abstract No.: 293
ISBN: 978-80-970712-1-9