Zmeny ultraštruktúry a topológie konexínu-43 v srdciach hypertriacylglycerolemických potkanov a ich zvýšená náchylnosť k závažným poruchám rytmu

Authors: Tamara Beňová 1   
1 Ústav pre výskum srdca, Bratislava, Slovenská Republika   
Year: 2011
Section: Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Abstract No.: 280
ISBN: 978-80-970712-1-9