Hemodynamická odpoveď kardiovaskulárneho systému na celotelovú kryoterapiu

Authors: Štefan Lukáč 1   
1 Lekárska fakulta UK, Bratislava, Slovensko   
Year: 2011
Section: Open section for students
Abstract No.: 270
ISBN: 978-80-970712-1-9