Využitie termickej analýzy DTA pri sledovaní starnutia pekárenských výrobkov

Authors: Michal Magala    
Year: 2011
Section: Biotechnology and Food Technology
Abstract No.: 266
ISBN: 978-80-970712-1-9