Využitie fotogrametrických dát v projekte pozemkových úprav

Authors: Jana Majtaníková    
Year: 2011
Section: Ecology and Environmental Sciences
Abstract No.: 265
ISBN: 978-80-970712-1-9