Vzťah medzi hromadením železa a glykokonjugátov v globus pallidus ľudského mozgu

Authors: Lenka Maruščáková    
Year: 2011
Section:
Abstract No.: 262
ISBN: 978-80-970712-1-9