Nová metóda pre biochemické stanovenie transglykozylovej aktivity Crh proteínov húb

Authors: Marián Mazáň 1   
1 Chemický Ústav SAV, Bratislava, Slovensko   
Year: 2010
Section: Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Abstract No.: 258
ISBN: 978-80-970421-8-9