Tvorba vysokomolekulových proteáz počas submerznej kultivácie vláknitých húb z rodu Trichoderma

Authors: Matej Maťaťa 1   
1 Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Ústav biochémie, výživy a ochrany zdravia; Oddelenie biochémie a mikrobiológie, Bratislava, Slovensko   
Year: 2011
Section: Open section for students
Abstract No.: 257
ISBN: 978-80-970712-1-9