Odstránenie vegetačného krytu - možná cesta obnovy slanomilných spoločenstiev?

Authors: Zuzana Melečková    
Year: 2010
Section: Ecology and Environmental Sciences
Abstract No.: 255
ISBN: 978-80-970421-8-9