Solárna radiácia ako jeden z faktorov ovplyvňujúcich nálet lykožrúta smrekového (Ips typographus) pri jarnom rojení

Authors: Pavel Mezei    
Year: 2011
Section: Ecology and Environmental Sciences
Abstract No.: 254
ISBN: 978-80-970712-1-9