SEZÓNNE ROZDIELY V AKTIVITE Mg2+-ATPázy, V OBSAHU KONJUGOVANÝCH DIÉNOV A VO FLUIDITE MEMBRÁN MITOCHONDRIÍ OVPLYVNENÝCH STREPTOZOTOCÍNOVÝM DIABETOM

Authors: Jana Mujkošová 1   
1 Ústav pre výskum srdca SAV, Bratislava, Slovenská republika   
Year: 2009
Section: Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Abstract No.: 247
ISBN: 978-80-89070-40-4