Akumulácia kyslých a neutrálnych chitináz v koreňoch sóje fazuľovej vystavených účinkom iónov kadmia a arzénu

Authors: Patrik Mészáros 1   
1 Katedra botaniky a genetiky FPV UKF v Nitre, Nitra   
Year: 2011
Section: Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Abstract No.: 242
ISBN: 978-80-970712-1-9