Štúdium degradácie povrchu plastov (poly)etylén-tereftalátu (PET) a (poly)vinylchloridu (PVC) hydrolýzou a jej vplyv na hydrofilnosť

Authors: Martin Nagy    
Year: 2010
Section: Ecology and Environmental Sciences
Abstract No.: 241
ISBN: 978-80-970421-8-9