Sprašové a fosílne pôdy v obci Preseľany

Authors: Peter Nochta 1   
1 Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, katedra pedológie, Bratislava, Slovenská republika   
Year: 2010
Section: Ecology and Environmental Sciences
Abstract No.: 237
ISBN: 978-80-970421-8-9