Mrazové formy a ich zaradenie do bazálnej referenčnej taxonómie pôd Slovenska

Authors: Peter Nochta 1   
1 Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, katedra pedológie, Bratislava, Slovenská republika   
Year: 2011
Section: Ecology and Environmental Sciences
Abstract No.: 236
ISBN: 978-80-970712-1-9