PÓROVITÉ KATALYZÁTORY PODPORUJÚCE KONVERZIU VODÍKA V PYROLYZÁTE ZMESÍ POLYMÉROV

Authors: Peter Bober    
Year: 2009
Section: Ecology and Environmental Sciences
Abstract No.: 233
ISBN: 978-80-89070-40-4