Vplyv iónových kvapalín na konformačné prechody cytochrómu c

Authors: Jozef Parnica 1   
1 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Katedra Biochémie, Košice, Sloveská republika   
Year: 2010
Section: Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Abstract No.: 229
ISBN: 978-80-970421-8-9