Veľkostná štruktúra populácií ramiet dvoch druhov s klonálnym rastom

Authors: Žaneta Pauková 1   
1 Katedra ekológie, Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja, Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra, Slovensko   
Year: 2010
Section: Ecology and Environmental Sciences
Abstract No.: 226
ISBN: 978-80-970421-8-9