Zmeny génovej expresie vápnikovej pumpy (SPCA1) sekréčnych ciest v nervovom tkanive potkana vyvolané ischemickým preconditioningom

Authors: Martina Pavlíková    
Year: 2010
Section: Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Abstract No.: 222
ISBN: 978-80-970421-8-9