Pilotná štúdia účinkov H3/H4-ligandov na oxidačné vzplanutie neutrofilov v ľudskej krvi

Authors: Tomáš Perečko    
Year: 2011
Section: Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
Abstract No.: 221
ISBN: 978-80-970712-1-9