Adrenergická modulácia inozitol 1,4,5-trisfosfátových receptorov v procese apoptózy

Authors: Katarína Jašková 1   
1 Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky, SAV, Bratislava, Slovenská republika   
Year: 2011
Section: Open section for students
Abstract No.: 22
ISBN: 978-80-970712-1-9