Prvý popis parazitofauny bobra európskeho na Slovensku

Authors: Júlia Šmigová 1,2    Ingrid Papajová 1    Ľubomír Šmiga 3    Jindřich Šoltys 1    Viktória Majláthová 4    Igor Majláth 4   
1 Parazitologicky Ustav SAV, Kosice,    2 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach    3 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie    4 Prírodovedecká fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach   
Year: 2021
Section: Ecology and environmental studies
Abstract No.: 2195
ISBN: ISBN 978-80-972360-7-6

Bobor európsky (Castor fiber L. 1758) je najväčším hlodavcom žijúcim v Európe a na Slovensku patrí medzi chránených živočíchov. V súčasnosti však na Slovensku vďaka reintrodukcii zaznamenávame jeho zvýšený výskyt na rôznych lokalitách. Napriek tomu však vieme veľmi málo o jeho parazitofaune. V našej štúdii sme po prvýkrát popísali parazitofaunu tohto vzácneho živočícha na území Slovenska. U bobrov sme zaznamenali až štyri druhy črevných parazitov. V truse boli detegované oocysty Cryptosporidium spp., cysty Giardia duodenalis, vajíčka trematód Stichorchis subtriquetrus, ako aj vajíčka a larvy nematód Travassosius rufus. Naše nálezy dokazujú, že spolu s bobrami sa na územie Slovenska vrátili aj ich špecifické parazity (Stichorchis subtriquetrus a Travassosius rufus). Dôležitým zistením bol aj nález potencionálne zoonotických, protozoárnych zárodkov parazitov rodu GiardiaCryptosporidium. Bobor tak môže byť zdrojom kontaminácie povrchových vôd parazitickými prvokami a potencionálnym rizikom infekcie pre človeka.

Táto štúdia bola realizovaná vďaka finančnej podpore projektu VEGA č. 2/0138/21.