Stanovenie pôdnej mikrobiálnej biomasy a koncentrácie ATP pri rozličných teplotách

Authors: Lenka Bobuľská    
Year: 2011
Section: Ecology and Environmental Sciences
Abstract No.: 219
ISBN: 978-80-970712-1-9