Vplyv biotických a abiotických faktorov na samičky pakomárikov Culicoides v Jazdeckom areáli v Košiciach

Authors: Zuzana Kasičová 1    Petronela Komorová 1    Miloš Halán 1    Alica Kočišová 1   
1 UVLF v Ke, Katedra epizootológie, parazitológie a ochrany spoločného zdravia, Košice, Slovenská republika   
Year: 2021
Section: Ecology and environmental studies
Abstract No.: 2165
ISBN: ISBN 978-80-972360-7-6

Faunu pakomárikov Culicoides sme sledovali v rokoch 2018 až 2020 v jazdeckom areáli v Košiciach. Počas troch sezón sme urobili 73 odchytov. Svetelnými lapačmi modelu CDC 1212 sme odchytili 35 464 kusov 13 druhov pakomárikov. Najvyššiu abundanciu sme zaznamenali pre pakomáriky z komplexu Obsoletus a to 34 513 kusov C.obsoletus/C. scoticus. Pakomáriky tohto druhu sú najrozšírenejšie v palearktickej oblasti. Samičky sa musia nacicať krvi hostiteľa, čím príjmu proteíny nevyhnutné pre kladenie vajíčok. Na ich uštipnutie reagujú kone a iné jednokopytníky hypersenzitívnymi reakciami. Okrem toho prenášajú tri typy patogénov a to vírusy, prvoky a helminty

Na vývinový cyklus a cicanie pakomárikov na hostiteľoch vplývajú biotické (prítomnosť a početnosť hostiteľa) a abiotické faktory (teplota a vlhkosť prostredia, ustajňovacie priestory). Priemerná teplota počas troch sezón dosahovala hodnotu 19,5 °C a relatívnu vlhkosť 66,0 %. Z celkového počtu odchytených pakomárikov sme diagnostikovali 10 276 kusov (28,96 %) samičiek, v ktorých brušku boli viditeľné zvyšky krvi hostiteľa. V roku 2018 sme na základe Personovho korelačného koeficienta zaznamenali významný vplyv teploty na výskyt týchto samičiek pakomárikov.

Počas prvej sezóny sme odchytili 9 608 pakomárikov, z toho nenacicané samičky (N=6 118/63,67 %), samičky po nacicaní krvi (P=3 235/33,67 %), krvou nacicané samičky (E=130/1,35 %) a gravidné samičky (G=125/1,31 %). Najvyššiu abundanciu sme zaznamenali v auguste, pri priemernej teplote 25,4 °C a relatívnej vlhkosti 71,30% sme zaznamenali 5 086 kusov. Priemerne sme počas jedného odchytu zaznamenali 960 pakomárikov C. obsoletus/C. scoticus.

Počas nasledujúcej sezóny nášho entomologického prieskumu v roku 2019 došlo k rozsiahlym rekonštrukciám stajní. Sezónu odchytov sme začali  v rovnakom období, avšak už prvým odchytom sme zachytili 601 pakomárikov (v roku 2018 sme v rovnakom období zaznamenali len 1 ks). V porovnaní s predošlým rokom teplota prostredia dosiahla o 0,5 °C vyššiu hodnotu (z 19,3 °C na 19,8 °C) a relatívna vlhkosť prostredia stúpla o 20 % (z 49,90 % na 69,90 %). Vrchol sezóny sme zaznamenali v mesiaci jún, v ktorom sme odchytili 14 254 pakomárikov, z toho 13.6.2019 sme pri teplote 24,6 °C a relatívnej vlhkosti prostredia 58,10 % zaznamenali celkovo 8 386 samičiek. V tomto roku sme odchytili 20 151 pakomárikov, nenacicaných (N=11 947/59,29 %), samičiek po nacicaní (P=5 281/26,20 %), nacicaných (E=2803/13,90 %) a gravidných (G=122/0,61 %).

Posledný rok nášho entomologického prieskumu sme robili odchyty v zrekonštruovaných stajniach, čo sa prejavilo poklesom počtu pakomárikov. Zatiaľ, čo v roku 2019 sme odchytili priemerne 593 kusov, priemerná abundancia v roku 2020 poklesla na 164 pakomárikov počas jedného odchytu. Vrchol sezóny odchytov sme zaznamenali koncom júna. Pri priemernej teplote 22,1 °C a relatívnej vlhkosti 68,10% sme odchytili 1705 pakomárikov. Celkovo sme v tomto roku zachytili 4754 pakomárikov, z toho nenacicané N=2 496/52,50 %, samičky po nacicaní P=1 760/37,20 %, nacicané E=446/9,38 % a gravidné G=52/1,10 %. V tomto roku došlo k poklesu abundancie pakomárikov počas septembra, napriek tomu, že sme odchyty pakomárikov robili aj v októbri žiadne pakomáriky sme nezaznamenali. Pozitívny vplyv na pokles  populácie pakomárikov Culicoides mala rekonštrukcia stajní a zlepšenie ustajňovacích priestorov a najbližšieho okolia výbehov a športovísk.

Pakomáriky Culicoides sú významnými ektoparazitmi zvierat a ľudí. Ošetrovatelia koní v jazdeckom areáli v Košiciach si u týchto zvierat všimli hypersenzitívné reakcie a noduly v podkoží. Dáta o parazitoch, ktoré pakomáriky na našom území prenášajú nie sú doposiaľ úplne známe.

Táto práca bola realizovaná v rámci výskumu grantu VEGA 1/0043/19.
Použitá literatúra dostupná u autora.