Meranie pH v spojitosti so zistením prospešnosti umývania si zubov pred alebo po raňajkách - pilotné testovanie

Authors: Andrea Avuková 1    Eva Petrejčíková 1    Janka Poráčová 1    Marta Mydlárová Blaščáková 1    Mária Konečná 1    Vincent Sedlák 1    Soňa Tökölyová 1    Hedviga Vašková 1   
1 Prešovská univerzita v Prešove, Prešov, Slovensko   
Year: 2021
Section: Cellular metabolism, physiology and pathophysiology, bioenergetics
Abstract No.: 2151
ISBN: ISBN 978-80-972360-7-6

Úvod do problematiky práce: Ku vzniku zubného kazu (Caries dentis) prispievajú 4 zložky: mikroorganizmy zubného plaku, sacharidy, zubné tkanivo a čas. K efektívnemu odstraňovaniu zubného plaku v etiológii kazu patrí nevyhnutnosť správneho vykonávania ústnej hygieny 2 krát denne. Používanie fluoridových zubných pást 2 krát denne zvyšuje koncentráciu flóru v sline, v zubnom plaku, inhibuje demineralizáciu a podporuje remineralizáciu. Vďaka tomu sa zníži kazivosť chrupu o 20 – 30 % [1,2,3].

Ciele: Zistenie rozdielu medzi umývaním zubov pred a v čase po raňajkách, s úmyslom zistiť, aké pH hodnoty po umytí zubov a po raňajkách ostanú prítomné v ústnej dutine až do ďalšieho jedla, obeda a zároveň, ktorý z týchto dvoch spôsobov je vhodnejší a prospešnejší ústnemu zdraviu.

Materiál a metódy: Výskumný súbor tvorilo 20 jedincov (12 ♀ a 8 ♂) vo veku od 15 do 65 rokov, s trvalou dentíciou, bez zubných náhrad a zubných kazov. Meranie prebiehalo v priebehu 2 dní pomocou pH metra (Hanna Instruments Czech s.r.o., Česká republika). Používaná zubná pasta Pearls & Dents 1450 ppmF (Olaflur 800 ppmF; Fluorid sodný 650 ppmF). Prvý deň, meranie pH slín: pred raňajkami, po raňajkách, po umytí zubov. Druhý deň: pred raňajkami, po umytí zubov, po raňajkách.

Výsledky: Z nameraných hodnôt pH vyplýva, že neúčinnejšiu časovú následnosť umývania  si zubov má postupnosť v prvý deň: meranie pH slín: pred raňajkami, po raňajkách, po umytí zubov. Na základe multivariátnej analýzy variancie (MANOVA) sme zistili signifikantný rozdiel medzi všetkými pozorovanými skupinami. Pred raňajkami vs. po raňajkách(A)/po umytí zubov (B); p hodnota = 0,0006788. Pred raňajkami vs. po raňajkách(A)/po umytí zubov (A); p hodnota = 0,006253. Najsignifikantnejší rozdiel bol zistený medzi pH hodnotami po umytí zubov pred konzumáciou jedla a po konzumácii jedla; p hodnota je rovná 7,404e-05.

Kľúčové slová: pH, Ústna hygiena, Zubný kaz

[1] NEDVĚDOVÁ, M., 2007. Praktický lékař..88(3), 150 – 157. ISSN 0032-6720.
[2] MERGLOVÁ, V. a kol., 2000. Stomatologie pro studující bakalářských oborů lékařské fakulty. Praha: Karolinum. ISBN 80-246-0094-3.
[3] MAZÁNEK, J. a kol., 2018. Zubní lékařství pro studující nestomatologických oborů. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-5807-7.