Sérodiagnostika kandidových protilátok u pacientiek s kandidózami (Alebo, ako dokázať kvasinkovú infekciu in vitro)

Authors: Ružena Pilišiová 1   
1 Chemický ústav SAV, Bratislava   
Year: 2011
Section: Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Abstract No.: 215
ISBN: 978-80-970712-1-9