Vybrané esenciálne oleje a ich inhibičný účinok na E. coli

Authors: Simona Alcnauerová 1    Libuša Lengyelová 1    Beáta Piršelová 1   
1 Katedra botaniky a genetiky Fakulta prírodných vied Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra,   
Year: 2021
Section: Open section
Abstract No.: 2094
ISBN: ISBN 978-80-972360-7-6

Práca je zameraná na stanovenie inhibičného účinku deviatich esenciálnych olejov (eo) (ajowanu, dúšky materinej, dúšky tymiánovej, pieprovníka, balmínu, pamajoránu, saturejky, škoricovníka a čajovníka) na nepatogénny kmeň E. coli K12 (MG1655) bujónovou mikrodilučnou metódou podľa Balouri et al. (2016), ktorá bola prispôsobená laboratórnym podmienkam na našom pracovisku na Fakulte prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Potvrdilo sa, že najúčinnejší bol esenciálny olej škoricovníka s MIC 0,07 % koncentrácie esenciálneho oleja, nasledoval druhý najúčinnejší esenciálny olej pieprovníka (s MIC 1,3 %), a ďalšie štyri (eo čajovníka, pamajoránu, dúšky materinej a ajowanu) s rovnakou hodnotou MIC 2,5 %, čo poukazuje tiež na vysoký antibakteriálny účinok na E. coli. Bol vykonaný aj doplnkový diskový difúzny test, pri ktorom sa ako najúčinnejší preukázal esenciálny olej ajowanu s priemerom inhibičnej zóny 37,00 mm. Ako najmenej účinný sa v oboch metódach prejavil esenciálny olej balmínu s MIC predstavujúcou 10 % koncentráciu esenciálneho oleja a priemerom inhibičnej zóny 7 mm. Naša práca poskytuje vhodnú metodiku a prehľad antimikrobiálneho účinku vybraných eo voči E. coli, preto by mohla slúžiť ako vzor pri vytváraní ďalších metodík na stanovenie in vitro aktivity esenciálnych olejov aj na iných mikroorganizmoch.

Kľúčové slová: E. coli, esenciálny olej, MIC, antibakteriálny účinok, mikrodilučná metóda, DDT

Práca bola podporená výskumným zámerom Európskeho spoločenstva v rámci projektu: Vybudovanie výskumného centra „AgroBioTech“, projekt číslo 26220220180.
[1] BALOURI, M. – SADIKI, M. – IBNOSOUDA, S. K. 2016. Methods for in vitro evaluating antimicrobial activity: A review. In Journal of Pharmaceutical Analysis [online]. 2016, vol. 6, no. 2, p. 71-79 [cit. 2020-03-29]. Dostupné na internete: