Čiastkový floristický výskum lúčneho biotopu Strážka so zameraním na chránené a ohrozené druhy cievnatých rastlín

Authors: Zuzana Boguská    
Year: 2011
Section: Ecology and Environmental Sciences
Abstract No.: 205
ISBN: 978-80-970712-1-9