Význam hladiny vitamínu D po operačných výkonoch

Authors: Terézia Sedlačková 1,2    Štefan Kóňa 1,2    Nicholas Martinka 1,2   
1 Trnavská univerzita v Trnave, FZSaP, Trnava, Slovensko    2 Nemocnica A. Wintera Piešťany   
Year: 2020
Section: Open section
Abstract No.: 2030
ISBN: 978-80-972360-6-9

Vitamín D je steroidový hormonálny prekurzor cholesterolu  rozpustný v tukoch. Syntéza vitamínu D  prebieha z prekurzorov cholesterolu v koži po aktivácií metabolických dejov UV žiarením z slnečných lúčov. Odhadovaný príjem vitamínu D potravou je 10% odporúčanej dennej dávky. Vitamín D bol objavený na začiatku dvadsiateho storočia  v roku 1922. Prvotné informácie neprikladali vitamínu D významnú úlohu v metabolických procesoch. Najčastejšou príčinou nedostatku vitamínu D bola v minulosti rachitída, avšak v 30.tych rokoch 20. storočia po objavení vitamínu D sa toto ochorenie úplne zastavilo.  Pre ľudský  organizmus prestavuje kalcitriol aktívnu formu vitamínu D. Kalcitriol chemicky je podobný steroidným hormónom primárna funkcia kalcitriolu je vstrebávanie vápnika a fosfátov v hrubom čreve a ich metabolické fungovanie. Vitamín D sa viaže na špecifické receptory, ktoré sú prítomné vo všetkých bunkách ľudského tela. Hypovitaminóza vitamínu D  je v súčasnej  populácii alarmujúca rozmery nedostatku vitamínu D sú až pandemické. Zdravotné následky môžu byť osteopémia až osteoporóza, znížená funkcia imunitného systému, únava, depresie, možný  rozvoj autoimunitných ochorení, gynekologické problémy a mnoho závažných ochorený.  V súčasnej dobe sa diskutuje o význame vitamínu D v súvislosti s operačnými výkonmi a rekonvalescenciou pacientov. Klinické štúdie naznačujú na súvislosť medzi znížením hladiny vitamínu D v operačným výkonom čo má za následok predlženie  rekonvalescencie pacientov. U pacientov, ktorý majú koncentrácie vitamínu D v referenčných hodnotách sa predlženie rekonvalescencie nepozorovalo. Otázkou zostáva súplementovať pacientov pred operačným výkonom, aké sú optimálne dávky pre pacientov. Pre zodpovedanie otázok budú potrebné rozsiahle štúdie, ktoré potvrdia, alebo vyvrátia už vykonané štúdie.