Laboratórne vyšetrovacie metódy synoviálnej tekutiny

Authors: Terézia Sedlačková 1,2    Štefan Kóňa 1,2    Nicholas Martinka 1,2   
1 Trnavská univerzita v Trnave, FZSaP, Trnava, Slovensko    2 Nemocnica A. Wintera Piešťany   
Year: 2020
Section: Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics (clinical trials)
Abstract No.: 2029
ISBN: 978-80-972360-6-9

Synoviálna tekutina je viskózna, číra, slamovožltá tekutina nachádzajúca sa v dutinách kĺbov, ktorej úlohou je znižovať trenie medzi kĺbovou chrupavkou a kĺbom počas pohybu. Vzniká v synoviálnej membráne ako dialyzát krvnej plazmy obohatený o hyalurónan a ďalšie molekuly. V zdravom kĺbe je objem synoviálnej tekutiny len 0,1-0,4ml a v kĺbe vytvára len tenkú vrstvu. Je to tekuté médium, ktoré zodpovedá za hydrodynamické zmeny pri pohybe kĺbov. Synoviálna tekutina má vysokú viskozitu, ale pri stúpajúcom zaťažení viskozita klesá. Funguje ako lubrikand chrupky na zachovanie kĺzavosti pri pohybe a prenáša výživné látky smerom do kĺbových chrupiek a metabolity od avaskulárnych kĺbových chrupiek, väzivových chrupiek, diskov a meniskov. Gardner uvádza, že počty buniek v zdravej synoviálnej tekutine sú: bunky s jadrami – menej ako 750/ml-1, neutrofilné granulocyty – asi 200/ml -1, lymfocyty – málo, mononukleárne fagocyty – málo, synoviálne bunky – veľmi málo.  Nakoľko je synoviálna tekutina v priamom súvise s extracelulárnou matrix, každá zmena či už systémová, alebo lokálna sa odzrkadlí na zložení synovie. Priepustnosť je však limitovaná a preto s do synoviálnej tekutiny dostávajú len zložky s nižšou molekulovou hmotnosťou – napr. glukóza a tieto zložky majú podobnú koncentráciu v synoviálnej tekutine ako v plazme. Vysokomolekulové proteíny sa môžu do synovie dostať za fyziologických podmienok len ťažko. Preto ich koncentrácie sú nižšie ako v plazme. Viskozita synoviálnej tekutiny je spôsobená prítomnosťou kyseliny hyalurónovej a proteínového komplexu. Kyselina hyalurónová sa syntetizuje v B-bunkách synoviálnej výstelky. Laboratórna diagnostika a vykonáva ako súbor multidisciplinárnych laboratórnych odborov. Fyzikálne zhodnotenie – farba, zákal, pH,  Biochemické vyšetrenia - Vyšetrenie viskozity – Mucínový test, Koncentrácia glukózy, celkových bielkovín, albumínu, CRP, laktátu, Reumatoidný faktor, kyselina močová, Aktivita vybraných enzýmov Mikroskopické vyšetrenia - Počet leukocytov – manuálne počítanie, Jednoduchá mikroskopia – pozorovanie buniek, Farbená mikroskopia – identifikácia buniek, kryštálov, Diferenciálny rozpočet leukocytov – pomer leu, Polarizačná mikroskopia – identifikácia kryštálov Mikrobiologické vyšetrenia - Farbenie podľa Grama, Kultivačné vyšetrenia – podľa charakteru zdroja baktérii pôdy pre G+ , G-, Stanovenie citlivosti na ATB. Laboratórne vyšetrenie synoviálnej tekutiny by malo byť štandardom v diagnostike ochorení kĺbov či už v ambulancii reumatológa, alebo ortopéda. Využíva sa ako pomocná vyšetrovacia metóda popri klinickom vyšetrení, zobrazovacích metódach a laboratórnych vyšetreniach plazmy.