Distribúcia a dôkaz látok z rastliny Nerium oleander v ľudskom tele pri akútnej otrave

Authors: Ľuboš Nižnanský 1,2    Žofia Nižnanská 3    Ján Šikuta 1,2   
1 Ústav súdneho lekárstva Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave    2 ÚDZS Súdnolekárske pracovisko, Laboratórium toxikologicko-chemickej analýzy    3 Chemický ústav, Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave   
Year: 2020
Section: Utilization of instrumental methods in the analysis of biologically important substances
Abstract No.: 2027
ISBN: 978-80-972360-6-9

Nerium Oleander (NE) je vnútrozemská rastlina vyskytujúca sa v Afrike a v Európe. Všetky časti rastliny sú nebezpečné, pretože obsahujú pre organizmus toxické srdcové glykozidy ako napríklad oleandrín A. V predloženej štúdii prezentujeme prípad akútnej otravy po požití tejto rastliny. Listy z rastliny NE boli nájdené v tenkom čreve čo poukazovalo na jednoznačnú otravu. Počas pitvy boli odobraté nekroptické biologické vzorky krvi, pečene, obličky, mozgu a žalúdočný obsah. Ako štandardný materiál pre porovnanie nám slúžila samotná rastlina NE a čaj pripravený z tejto rastliny. Všetky vzorky spolu so štandardným materiálom rastliny boli extrahované dvojstupňovou extrakciou do dietyléteru pri kyslom aj zásaditom pH a následne analyzované tenkovrstvovou chromatografiou a denzitometriou. Látky nachádzajúce sa v rastline NE boli dokázané v pečeni, obličke a mozgu, v krvi a žalúdočnom obsahu dokázané neboli. Spolu s pitevným nálezom, kde boli prítomné známky otravy a popísanou AV blokádou tretieho stupňa tesne pred smrťou (porucha rytmu srdca a asystólia), bola príčina smrti určená ako akútna otrava Oleandrom obyčajným. Otravy touto rastlinou sú neobvyklé a nami získané výsledky významne rozširujú súbor popísaných otráv rastlinou NE a môžu pomôcť pochopiť distribúciu týchto látok v organizme.