Antibakteriálny účinok dezinfekčných mydiel s esenciálnymi olejmi

Authors: Monika Šuranová 1    Libuša Lengyelová 1   
1 Fakulta prírodných vied, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra, SR   
Year: 2020
Section: Open section
Abstract No.: 2013
ISBN: 978-80-972360-6-9

Hygiena a umývanie rúk je najefektívnejší a najjednoduchší spôsob, ako vo veľkej miere predísť šíreniu respiračných a iných infekcií. V našej práci sme sa zamerali na detekciu antibakteriálneho účinku bežného tekutého mydla určeného na umývanie rúk a toho istého mydla s pridaním štyroch esenciálnych olejov (EO škorica, EO saturejka, EO ajowan a EO litsea) samostatne v dvoch rôznych koncentráciách – 2,5 a 5 %. Výsledky nášho výskumu ukázali, že mydlá s najvyšším antibakteriálnym efektom boli mydlá s prídavkom 5 % EO škorica, 5 % EO saturejka a 2,5 % EO litsea.  Tieto vykazovali štatisticky vyšší baktericídny efekt ako bežné mydlo. Zatiaľ čo bežné mydlo zlikvidovalo do 20 % pôvodnej mikroflóry na bruškách prstov dominantnej ruky, mydlo s  5 % EO škorica 58 %, mydlo s 5 % EO saturejka  51 % a mydlo s 2,5 % EO litsea až 57 % baktérií. V súčasnosti (obdobie pandémie Covid 19) sú veľmi obľúbené mydlá s antibakteriálnym, ani vírusovým aj antifungálnym účinkom. Veľmi dobrou alternatívou je využitie esenciálnych olejov s takýmito vlastnosťami ako prídavných látok do rôznych detergentných prostriedkov – mydiel, gélov, prostriedkov na umývanie riadu, pranie prádla, ... Treba si ale uvedomiť, že nie všetky EO majú dostatočný antimikrobiálny účinok a nie všetky sú vhodné k styku s pokožkou. Je potrebné sa riadiť dokázanými účinkami týchto vzácnych látok.

Kľúčové slová: hygiena rúk, mydlo, esenciálne oleje

Alobaid, AS. et al. 2019. Antiseptic Ability of Tea Tree Oil in Hand Hygiene among Dental Students Attending King Khalid University. EC Dental Science 18(11): 129-135. https://www.ecronicon.com/ecde/pdf/ECDE-18-01222.pdf
Kelčíková, S. 2013. Koncept hygieny rúk - implikácia pre ošetrovateľskú a nemocničnú prax [elektronický zdroj]. 1. vyd. Martin : Univerzita Komenského Jesseniova lekárska fakulta, 2013. 121 s. ISBN 978-80-89544-60-8.
https://www.researchgate.net/publication/280577885_Kelcikova_S_2013_Koncept_hygieny_ruk_-_implikacia_pre_osetrovatelsku_a_nemocnicnu_prax_elektronicky_zdroj_1_vyd_Martin_Univerzita_Komenskeho_
Jesseniova_lekarska_fakulta_2013_121_s_Literatura_s_110-121
Lertsatitthanakorn, P. et al. 2014. Antibacterial Activity of an Effective Essential Oil Formulated in Liquid Soap Against Skin Bacteria. Chiang Mai Journal of Science 41(1):71-83.
Rhoades, J. et al. 2013. Oregano essential oil as an antimicrobial additive to detergent for hand washing and food contact surface cleaning. Journal of Applied Microbiology 115: 987-994. ISSN 1364-5072. https://doi.org/10.1111/jam.12302.
ÚVZ SR. 2019. Ruky si umývajte dôkladne, ochránite si zdravie. http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=3935:uvz-sr-ruky-si-umyvajte-dokladne-ochranite-si-zdravie&catid=56:tlaove-spravy&Itemid=62