Molekulárna detekcia pôvodcov onchocerkózy u jeleňov lesných (Capreolus capreolus)

Authors: Eva Barbušinová 1    Adriana Iglódyová 1   
1 Ústav pre chov a choroby zveri a rýb, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Košice, Slovenská republika   
Year: 2020
Section: Open section
Abstract No.: 2002
ISBN: 978-80-972360-6-9

Onchocerkóza je vektormi (Diptera: Simulidae, Ceratopogonidae) prenášané parazitárne ochorenie, spôsobené červami z rodu Onchocerca. Asi tretina z 34 popísaných druhov je viazaná na africký kontinent. S výnimkou O. volvulus, ktorá parazituje výhradne u človeka a O. lupi, ktorá parazituje u mäsožravcov, všetky ostatné druhy primárne infikujú domáce a voľne žijúce prežúvavce (Cervidae, Camelidae, Bovidae) a kopytníky (Equidae, Suidae).

Cervidae sú hostiteľmi 7 druhov Onchocerca spp. V Európe boli potvrdené Onchocerca flexuosa, O. jakutensis, O. skrjabini  a O. garmsi, ktoré sa vyskytujú najmä u jeleňa lesného (Cervus elaphus), resp. srnca lesného (Capreolus capreolus). V Európe je najčastejšie zaznamenávaným druhom O. flexuosa. Červy sú uložené v uzlíkoch, ktoré sa lokalizujú v oblastiach medzi lopatkami a bedrami, v krížovej oblasti a pozdĺž chrbtice. U jedného hostiteľa sa môže vyskytovať aj niekoľko desiatok rôzne veľkých podkožných uzlíkov. Ochorenie patologicky manifestuje ako polyartritída, dystrofické zmena podkožného tkaniva, chronickú sklerotickú lymfadenitída, myozitída a pod. Infekcie sa diagnostikujú postmortálne, po stiahnutí zvieraťa z kože.

Cieľom práce bol epizootologický prieskum a molekulárna diferenciácia červov Onchocerca spp., raticovej voľne žijúcej zveri.

Vyšetrených bolo 58  ks legálne ulovenej zveri (34 ks Cervus elaphus, 12 ks Dama dama, 12 ks Capreolus capreolus) pochádzajúcej z poľovných revírov Košického a Prešovského kraja. U ulovených zvierat bolo zaznamenávané pohlavie, vek a telesná kondícia. V rámci prehliadky koží, bol zaznamenávaný počet, veľkosť, tvar a anatomická lokalizácia nodulov.

Podkožné uzlíky boli detegované u 27.59% (95% CI 16-39) zvierat a všetky pochádzali od jeleňov (47.06%; 95% CI 30-64). Všetky vyšetrené daniele a srnce boli negatívne. Z koží bolo celkovo vyseparovaných 153 sploštených nodulov. Ich počet u pozitívnych zvierat varíroval od 2-36, s priemerným počtom 10 uzlíkov na 1 ks zvieraťa. DNA bola izolovaná z červov preparovaných z onchocerkómov. PCR metódou bola s použitím špecifických primerov amplifikovaná časť mitochondriálnej 12S rRNA a 16S rRNA červov. Sekvenáciou produktov PCR bola vo všetkých prípadoch ako pôvodca ochorenia definitívne potvrdená O. flexuosa (Gene Bank MK391031 - MK391043). Jedná sa o prvú molekulárnu detekciu a diferenciáciu pôvodcu onchozerkózy na Slovensku.

Prax postupne ukazuje, že výskyt onchocerkózy (resp. prítomnosť nodulov) u jelenej zveri je pomerne častý, avšak informácie o jej prevalencii, epizootológii, druhovej skladbe pôvodcov, hostiteľskom okruhu a skutočnom vplyve a dopade na zdravotný stav, kvalitu života a welfare postihnutých jedincov chýbajú. Mimo centrum záujmu a hlásenia stojí najmä preto, že postihnuté zvieratá zväčša ani pri veľmi silných infekciách nevykazujú zjavné klinické prejavy a sú v dobrej kondícii a ich mäso je poživateľné. Na základe podobných patologických zmien v podkoží býva veľmi často mylne zamieňaná s  podkožnou strečkovitosťou.

Táto publikácia vznikla vďaka podpore vedeckej grantovej agentúry VEGA č. 1/0536/18.