Potenciálna evapotranspirácia a jej vplyv na jesenné fenologické fázy vybraných drevín

Authors: Ivana Pálešová    
Year: 2011
Section: Ecology and Environmental Sciences
Abstract No.: 199
ISBN: 978-80-970712-1-9